Alternatieven
Er zijn nogal wat alternatieven te verzinnen. Wij doen hier enkele suggesties:
 • Wandelparkje met bomen en vogels, waar men kan picknicken en in de zomer badmintonnen of iets dergelijks.
 • Kinderboerderij
 • Kindercreche omringd met groen
 • ALLEEN de Rijnkade bebouwen met monumentaal ogende panden. Deze panden zouden vrij diep kunnen worden met diepe tuinen. De panden zouden sowieso dieper moeten liggen om de erfdienstbaarheid en de zijramen aan de bestaande huizen te respecteren. Door ALLEEN de Rijnkade te bebouwen zal de toename van de parkeerdrukte en de verkeersdrukte veel minder zijn, hoeft er wellicht niet te worden gesaneerd of minder intensief, blijven bomen en groen gespaard en hebben Leidenaren een mooi stukje groen om te recreëren.


De Bezwaren

De bezwaren tegen bebouwing zijn als volgt:
 • Het terrein is al 20 jaar braakliggend en in gebruik door omwonenden (en andere Leidenaren) om honden uit te laten, kinderen te laten spelen, gezellig bij elkaar te komen en van de vogels, bomen en de zon te genieten.
 • De Rijnkade is zeer smal. Deze smalle weg zou de ENIGE toegangsweg naar de huizen op het terrein worden. Om ook brandweer er door te laten kunnen moeten er langs de Rijnkade vrijwel zeker parkeerplaatsen worden opgeheven. En dat terwijl er volgens het plan 16 woningen bij zouden komen. Weliswaar komen er op het terrein 22 parkeerplaatsen maar deze worden eerst aangeboden aan de nieuwe eigenaren. Deze kunnen de parkeerplaatsen kopen en alleen zelf gebruiken, maar men kan ook besluiten hiervan geen gebruik te maken en gebruik maken van de openbare parkeerruimte. Het terrein waar men huizen aan de Rijnkade wil bouwen is nu parkeerterrein. Als die verdwijnen en de parkeerplaatsen aan de Rijnkade zelf ook, zullen er 23 parkeerplaatsen verdwijnen, per saldo een verlies van 1 parkeerplaats met 16 woningen erbij.
 • De verkeersdrukte. Wie de omgeving ter plaatse kent, weet dat de kruising Rijnkade/Zijlsingel, net als de kruising Oosterdwarsstraat/Zijlsingel, gevaarlijke, drukke kruisingen zijn. Men rijdt er al gauw 50 Km/u wat op die plekken wel mag maar het vrij moeilijk maakt om over te steken of met de auto de aanpalende straten in te rijden of te verlaten. Kunt u zich voorstellen hoe INKOMEND ÈN UITGAAND verkeer het Bracol-Zitman terrien moet bereiken? Wij niet, want verkeer kan elkaar ter plaatse onmogelijk passeren. Een inkomende auto zou dus in zijn achteruit terug de Zijlsingel op moeten op het moment dat er een auto uit wil.
 • Het plan voorziet dus in één toegangsweg, maar die is gebaseerd op een gedateerde kadastrale kaart en loopt gedeeltelijk over de tuin van een van de huizen aan de Rijnkade
 • De geplande huizen aan de Rijnkade houden nauwelijk rekening met het recht van overpad van een van de huizen en het plan voorziet er ook in om een van de rechtmatige zijramen van een bestaand pand dicht te metselen. Ook zouden de gevels van huizen op het terrein vrijwel direct grenzen aan de tuinen van de huizen aan de Oosterdwarsstraat en er is de mogelijkheid van een dakkapel die direct inkijk geeft op de badkamers en woonkamers van die huizen.
 • Het plan behelst ook de bergingen van de nieuw te bouwen huizen. Deze zouden een berging krijgen die direct zouden komen te grenzen aan de tuinen van huizen aan de Zijlsingel en de Oosterstraat. Deze huizen hebben een rechtmatige achterom en bovendien is het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk huizen een achterom te geven.
 • Dat er wat gebouwd moet kunnen worden, daar zijn we het wel over eens. Maar de mate waarin de gemeente het nu wil doen doet op geen enkele manier recht aan belangen van omwonenden en andere Leidenaren van wie weer een stukje groen wordt ontnomen.
Het Bracol-Zitman Comité
Het Bracol-Zitman Comité kunt u bereiken door te mailen naar bracol@rolloos.nl