Waarom Bouwen?
De gemeente heeft al sinds de aankoop van het Bracol Terrein in 1986 het voornemen om te gaan bouwen. De gemeente Leiden ziet dit ook als belangrijke reden om het plan door te zetten. Daarbij geeft de gemeente aan dat het "braakliggend terrein" betreft. Daarmee gaat de gemeente wel erg gemakkelijk voorbij aan de belanghebbenden en dat zijn wij allemaal. Het stuk grond is namelijk openbaar bezit en daarmee zijn alle Leidenaren belanghebbenden.
In het verleden, toen de gemeente eerder opperde voornemens te zijn om er te gaan bouwen, hebben verschillende omwondenden, om een klein stukje groen in hun leefomgeving te redden, de gemeente verzocht een stukje grond aan hen te verkopen. Dat wees de gemeente categoriaal van de hand. Bewoners werd hiermee de mogelijkheid ontnomen om wat groen te redden en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Terug naar de redenen om er wel te bouwen. In ambtelijk jargon circuleren de termen "inbreiden" en "verdichten". Hiermee wil men maar zeggen dat men meer groen binnen de stad moet bebouwen. De grote vraag is of we daar nu zo blij mee moeten zijn. Er is in onze stad al zo weinig openbaar groen. Groen waar je je hond kan uitlaten, groen om even te ballen met of zonder kinderen, groen om even te wandelen en van bomen en vogels te genieten. Het kan op het Bracol-Zitman terrein allemaal en het gebeurt hier ook al jaren.

De gemeente zit natuurlijk een beetje in haar maag met deze grond. Het terrein is vervuild en moet gesaneerd worden als men er wil bouwen. Dat kost geld en men ziet er natuurlijk graag iets voor terug. Daarbij heeft men haast, want van rijkswege is er tot eind 2006 subsidie op saneringskosten. Bovendien zal de Rijnkade beschermd stadsgezicht worden. Ten slotte heeft de gemeente afspraken met Jobo / Ogron gemaakt en heeft men zich verplicht het stuk grond aan hen te leveren.
Het Bracol-Zitman Comité
Het Bracol-Zitman Comité kunt u bereiken door te mailen naar bracol@rolloos.nl