Geschiedenis van het Terrein
In 1985 sluit Jhr. Krayenhoff een koopovereenkomst met de gemeente Leiden voor de verkoop aan de gemeente van zijn terrein inclusief opstallen. De heer Krayenhoff heeft in de gebouwen op zijn terrein zijn bedrijf, Bracol Handelmaatschappij BV, gevestigd. In voorjaar 1986 wordt de grond inclusief opstallen aan de gemeente geleverd. In de jaren daaropvolgend verkopen de gebroeders Zitman hun Westelijker gelegen grond aan de gemeente. Vandaar de naam Bracol-Zitman terrein. De opstallen zijn allemaal direct volgend op de aankoop door de gemeente gesloopt.

Sinds het Bracol terrein "braak" is komen te liggen is het door omwonenden en anderen in gebruik. Sommigen laten er hun hond uit, maar dan op het "Zitman"-gedeelte zodat de kinderen die spelen op het Bracol-gedeelte er geen last van hebben. Zoals u op de homepage kunt zien, wordt er door volwassenen en kinderen met veel plezier van een gedeelte van het terrein gebruik gemaakt. De omwonenden onderhouden het terrein door onder andere het gras te maaien. De gemeente gaat in haar plan volledig voorbij aan het gebruik door Leidenaren door aan te geven dat het braakliggend is.
Het Bracol-Zitman Comité
Het Bracol-Zitman Comité kunt u bereiken door te mailen naar bracol@rolloos.nl